De Vereniging

De structuur van de vereniging ziet er als volgt uit:

Marieje A

Marieje A is de vereniging van financiers. Het doel van de vereniging is de Marieje in de vaart te houden en daarvoor de nodige financiële middelen te werven. Voor een achtergestelde lening van 900 euro word je A-lid en verwerf je een aandeel en een stem in de vereniging. Gewone leningen aan A hebben meer recht op terugvordering maar geven geen stemrecht. Ook giften zijn uiteraard mogelijk maar giften aan de vereniging zijn sinds 2013 niet meer aftrekbaar van de belasting. Het rekeningnummer van de Ledenvereniging Marieje A is: NL81TRIO0320270173.

Klik hier voor meer informatie over het worden van A-lid.

Marieje B

Marieje B is de ledenvereniging en heeft tot doel:
* haar leden te laten varen op ons varend monument;
* mee te helpen het schip in de vaart te houden door haar leden te stimuleren lid te worden van de vereniging Marieje A en mee te helpen aan het jaarlijks onderhoud.
Iedere opvarende is of wordt lid van Marieje B. Wij vragen een geringe contributie van €27,50 per jaar. Het is uiteraard niet verboden meer geld over te maken. Het rekeningnummer van de Ledenvereniging Marieje B te Groningen is: NL66TRIO0788816527.

Marieje C

Marieje C is de beheerscooperatie en is eigenaar van het schip. In deze vereniging komen A en B samen. Het bestuur van Marieje C wordt gevormd door 2 bestuursleden van A en 1 van B. De financiers zijn aldus in de meerderheid.

Aanvullende informatie over de verenigingsstructuur is hier na inloggen te downloaden.

Algemene ledenvergadering

In februari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Het beleid van het bestuur wordt daar beoordeeld en de plannen voor het nieuwe jaar worden vastgesteld.

Het bestuursverslag over het afgelopen jaar en het verslag van de ALV zijn na inloggen achter onderstaande links te vinden.

Statuten en reglementen

Log in om aanvullende documenten zoals de statuten en reglementen te kunnen downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen